Na našich stránkach sú používané súbory cookies pre Vašu maximálnu spokojnosť pri prehliadaní. Odporúčame, aby ste ich akceptovali.

cancel

Reklamáciu nám prosím oznámte na e-mail:  info@nevarim.sk

 

* reklamácie nám zasielajte na adresu:

Vendea, s.r.o.
Kukučínova 1000/52
831 03 Bratislava

Informácie o už prebiehajúcej reklamácii vybavujeme v pracovných dňoch na info@nevarim.sk.

 Tel: +421 (0) 903 542 893 (v pracovných dňoch od 9 - 15 hod., prestávka na obed 12 - 13 hod.)

Reklamácia a podmienky:

Je v našom záujme všetky reklamácie riešiť čo najrýchlejšie, takže sa nemusíte obávať, že by ste na jej vybavenie čakali dlhšie ako je nutné (spravidla je všetko vyriešené do niekoľkých dní).

Na tovar je poskytovaná záruka do doby spotreby tovaru. Predajca zodpovedá za chyby výrobku, ktorý ma tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa na chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním, mechanickým poškodením alebo nevhodým skladovaním.

 

Reklamácia výrobkov zasielaných doručovateľskou službou:

Zásielku je potrebné zaslať k reklamácii doručovateľskou službou na našu adresu.

 

1. Podmienky:

1.1 Do zásielky priložte sprievodný list, v ktorom uvediete z akého dôvodu výrobok reklamujete. Ďalej priložte do zásielky kópiu faktúry, alebo údaje, podľa ktorých Vás budeme schopní identifikovať (meno, na ktoré bola objednávka uskutočnená).

1.2 Nezabudnite ani na kompletné údaje, vrátane emailu a telefónneho čísla, aby sme Vás mohli o priebehu reklamácie priebežne informovať.

1.3 Každú reklamáciu vybavíme bez zbytočného odkladu a o jej priebehu zákazníka informujeme. Zákazník je informovaný do 7 dní od prijatia reklamácie telefonicky príp. reklamačným protokolom.

 

Doklad o prevzatí tovaru (zaplatení) si dôkladne a starostlivo uschovajte. V prípade výmeny tovaru za nový tovar dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného protokolu. V prípade výmeny tovaru za nový platí jeho záručná doba do doby vyznačenej na obale. Záruka zaniká poškodením tovaru neodborným používaním alebo iným neštandardným zaobchádzaním.

 

Záruka sa nevzťahuje na skladovanie tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa. Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo skladovaním v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

 

2.Oznámenie reklamácie:

 

Kontakt:

E-mail: info@nevarim.sk

 

Oznámenie reklamácie musí obsahovať:

• číslo Vašej objednávky

• číslo daňového dokladu/faktúry (poprosíme zaslať aj kópiu)

• presný názov výrobku

• podrobný popis závady

• a prípadnú fotodokumentáciu

 

Po zaslaní reklamácie počkajte na pokyny ako postupovať.

 

3.Doprava reklamovaného tovaru od spotrebiteľa k predajcovi:

Tovar zašlite prepravnou službou alebo poštou. Zásielky na dobierku nepreberáme. Zabaľte ho do vhodného, dostatočne pevného náhradného obalu tak, aby nedošlo k poškodeniu pri preprave.

Reklamačné konanie začína dátumom prijatia tovaru, nie dátumom podania zásielky.

 

4. Riešenie reklamácie:

4.1. Odstrániteľné chyby:
Za odstrániteľné chyby sa považujú chyby tovaru, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a akosť tovaru. Ak sa reklamácia kupujúceho vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na nový tovar záručná lehota vyznačená na obale. Ak ide o odstrániteľné chyby, môže kupujúci požadovať:

• bezplatné, riadne a včasné odstránenie chýb

• výmenu tovaru ak tento ešte nebol použitý

 

4.2. Neodstrániteľné chyby
Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, môže kupujúci požadovať výmenu chybného tovaru za bezchybný. Pokiaľ výmena chybného tovaru za bezchybný zo strany predávajúceho nie je možná, môže kupujúci požadovať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej čiastky.

 

5. Návrat reklamovaného tovaru späť ku zákazníkovi:

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky, mailom a zároveň mu bude doručený spolu s tovarom reklamačný protokol. Prepravu tovaru späť zákazníkovi po uznaní reklamácie zabezpečuje predajca zásielkovou službou na svoje náklady. Prepravu tovaru späť k zákazníkovi po neuznaní reklamácie znáša sám spotrebiteľ.